• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Architektoniczne inspiracje z filmów science fiction.

Osoby uprawnione mogą wystawiać świadectwa energetyczne jakie od paru lat są ważnym dokumentnym. Przede wszystkim mogą je wystawiać osoby które posiadają dużo wspólnego z projektowaniem czy budownictwem. Według prawa mogą to być już inżynierowie lub magistrowie studiów architektonicznych i budowlanych. Oprócz tego mogą wystawiać świadectwo energetyczne dopiero po uzyskaniu szczególnych uprawnień które wolno uzyskać przed urzędową komisją. Postać uprawniona do wystawania tak ważnych dokumentów powinna mieć świadomość tego co robi i wykonywać je solidnie – projekty budowlane. Jeśli na rynku budowlanym są nieruchomości w jakich nie wolno takiego świadectwa okazywać to takiego dokumentu nie będzie. Świadectwa energetyczne to poważne dokumenty skutkiem tego jest to duża odpowiedzialność przy ich wystawaniu. Nie wolno tego robić pochopnie bo są to istotne konsekwencje. Przede wszystkim powinny to być osoby pełnoletnie które mają do czynienia z prawem budowlanym już jakiś okres. Inżynierowie budowlani także nadają się to takich obowiązków.

1. Znajdź tutaj

2. Znajdź tutaj

3. Znajdź więcej

4. Przeczytaj to

5. Znajdź więcej

Categories: Budownictwo

Comments are closed.