• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Rola terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu depresji

Aby pozostać lekarzem wypada skończyć uciążliwe studia lekarskie, odbyć staż w szpitalu lub ewentualnie przychodni i dopiero wtedy wolno rozpocząć prowadzenie samoistnej praktyki lekarskiej. W Polsce tytuł lekarza zdobywa się zamykając sześcioletnie, jednakowe studia na wydziale leczniczym dowolnej uczelni leczniczej. Dyplom zdobyty po jej ukończeniu jest równorzędny z pospolitym dyplomem magistra. Absolwent ma jednak tytuł lekarza medycyny, a nie magistra. Prawo wykonywania zawodu zdobywa się po odbyciu ponad rocznego stażu w wybranej placówce, gdzie często przeprowadza się usg staw skokowy warszawa. Tytuł lekarza specjalisty otrzymuje się po około 5 latach szczególnego szkolenia z wybranej dziedziny medycyny. Odbywa się ono w trakcie pracy zawodowej. Można zrobić więcej niż jedną specjalizację, np. neurologię i psychiatrię. Pilnie poszukiwani lekarze zawodowcy muszą się bezustannie kształcić, albowiem medycyna to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi wiedzy. Istotne jest czytanie specjalistycznej prasy, nowinek medycznych i udział w konferencjach lub sympozjach medycznych.

1. Zobacz teraz

2. Zobacz szczegóły

3. Sprawdź stronę

4. Zajrzyj tutaj

5. Przeczytaj to

Categories: Medycyna

Comments are closed.